ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ออนไลน์ : 9

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วันที่ โหลด
บัญชีกำราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทรัพย์โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้าง   13 ม.ค. 65 4
ประกาศยกเว้นการออกใบอนุญาตค่าธรรมเนียม   13 ม.ค. 65 5
จัดซื้อจัดจ้าง   15 ธ.ค. 64 18
สรุปรายงานการใช้บริการอินเตอร์เน็ตและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำไตรมาสที่ 3   3 ก.ค. 64 80
สรุปรายงานการใช้บริการอินเตอร์เน็ตและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำไตรมาสที่ 2   7 เม.ย. 64 25
สรุปรายงานการใช้บริการอินเตอร์เน็ตและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โนนรัง   15 ม.ค. 64 23
สรุปรายงานการใช้บริการอินเตอร์เน็ตและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำไตรมาสที่ 1   5 ม.ค. 64 23
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   11 มิ.ย. 63 28