อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 13

ประชุมสภาครั้งแรก

ประชุมสภาครั้งแรก... วันที่ 5 ม.ค. 65 (ดูู 1)

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น 64

วันที่ 23 พ.ย.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง รณรงค์การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล... วันที่ 23 พ.ย. 64 (ดูู 26)

รับสมัครเลือกตั้งท้องถิ่นปี64

บรรยากาศรับสมัครเลือกตั้งนายกและส.อบต.โนนรัง วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564... วันที่ 28 ต.ค. 64 (ดูู 38)

ประเพณีทอดข้าวสารและประกวดร้องสรภัญญะ

วันที่ 16 ต.ค64 ร่วมกิจกรรมงานบุญประเพณีทอดข้าวสารและ การประกวดร้องสรภัญญะประจำปี 2564 ณ วัดป่าบ้านหนองแค... วันที่ 16 ต.ค. 64 (ดูู 73)

ประชุมสภา

สมัยที่3ครั้งที่1... วันที่ 13 ส.ค. 64 (ดูู 102)

รพ.สนาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง จัดเตรียมสถานที่ เพื่อใช้กักตัวประชาชนที่มาจากต่างจังหวัด... วันที่ 19 ก.ค. 64 (ดูู 127)

มอบการ์ดวันเกิด

อบต.โนนรัง ร่วมมอบการ์ดอวยพรวันเกิดแก่พนักงานส่วนตำบล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน... วันที่ 7 มิ.ย. 64 (ดูู 67)

โครงการจัดกิจกรรมวันต้นไมม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากกรมป่าไม้ว่า คณะรัฐมนตรีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ กรมป่าไม้จึงขอเชิญชวนกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ในวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 หรือวีนที่เห็นสมควร เพื่อรำลึกใ..... วันที่ 28 พ.ค. 64 (ดูู 57)

โครงการอบรมป้องกันโรคติดต่อไวรัส โคโรน่า

โครงการอบรมป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ โรงเรียนบ้านโนนรัง... วันที่ 26 ส.ค. 63 (ดูู 143)

กิจกรรมทำความดีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ วันแม่ ปี63

กิจกรรมจิตอาสา ทำความดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัฐกาลที่ 9 วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563... วันที่ 11 ส.ค. 63 (ดูู 156)

โครงการมหกรรมสุขภาพ

นายกจงจิตดี  จอมคำสิงห์ รองนายทั้ง 2 ปลัดอบต.ร่วมเป็นคณะกรรมการในโครงการ การประกวดหมู่บ้านจัดการสุขภาพด้วย 4อ. 3ส. ต.โนนรัง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด... วันที่ 21 ก.ค. 63 (ดูู 293)

ต้อนรับท่าน อนุรักษ์ จุรีมาศ ส.ส.ร้อยเอ็ดเขต 1

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอบต.โนนรัง โดยนายกจงจิตดี จอมคำสิงห์ ท่านปลัด จ่าเอกสนอง สุ่มมาตย์ พร้อมข้าราชการ พนักงานทุกคน ให้การต้อนรับ ท่าน อนุรักษ์ จุรีมาศ ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 1 และคณะหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด กรมปศุสัตว์ร้อยเอ็ด ได้ส่งมอบพันธ์ุสัตว์ปีกและปัจจัยการ..... วันที่ 22 พ.ค. 63 (ดูู 254)

โรงเรียนผู้สูงอายุ

เปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโนนรัง... วันที่ 7 มิ.ย. 62 (ดูู 239)

โครงการประชาคม เพื่อจัดทำ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการประชาคม เพื่อจัดทำ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ... วันที่ 23 เม.ย. 62 (ดูู 236)

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสารในการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเชียน AEC

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสารในการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเชียน AEC ให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา  พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดความพร้อมรับรองการเปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2... วันที่ 20 เม.ย. 62 (ดูู 179)

ทำบุญใส่บาตร

วันนี้ วันพระร่วมทำบุญกันค่ะ โดยนายกจงจิตดี จอมคำสิงห์คณะผู้บริหาร ข้าราชการะนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลโนนรังร่วมทำบุญใส่บาตร กับท่านนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดนายเจนเจตน์ เจนนาวิน พร้อมคณะหัวหน้าส่วน ณ วัดบ้านหินตั้ง ต.โนนรัง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด... วันที่ 28 ม.ค. 62 (ดูู 216)

ตัดกิ่งไม้เถาวัลย์ที่พันสายไฟฟ้าและซ่อมแซมถนน

เช้าอากาศสดใส วันที่ 5 พ.ย.61. เวลา 09.00น ณ อบตโนนรังเคลื่อนรถแดงเอนกประสงค์พร้อมเจ้าหน้าที่ตัดกิ่งไม้เถาวัลย์ที่พันสายไฟฟ้าปากทางบ้านโนนรังและอีกทีมออกซ่อมแซมถนนบ้านหินตั้ง ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน... วันที่ 5 พ.ย. 61 (ดูู 181)

ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 4 กันยายน 2561 นายจงจิตดี จอมคำสิงห์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง พร้อมรองนายก นักพัฒนาชุมชน นักทรัพยากรบุคคล ได้ออกเยี่ยมและมอบเงินให้การช่วยเหลือเบื้องต้น นายประเสริฐ จาดพิมาย ผู้ป่วยติดเตียง บ้านโนนรัง หมู่ที่ 1... วันที่ 4 ก.ย. 61 (ดูู 171)

ร่วมลงนามถวายพระสมเด็จนางเจ้าสิริกิตติ์ (วันแม่แห่งชาติ)

วันนี้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ร่วมลงนามถวายพระสมเด็จนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ) เพื่อแสดงออกถึงความจงรักพักดี... วันที่ 10 ส.ค. 61 (ดูู 185)

ครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง จัดโครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 17-28 เมษายน 2561 โดยครูุผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาชาวต่างชาติ เวลา 08.30 -12.00 น.ทุกวันไม่เ..... วันที่ 18 เม.ย. 61 (ดูู 188)