สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


จ่าเอกสนอง สุ่มมาตย์
ปลัด


ว่าที่ ร.ต.ภัทรพล สาขี
รองปลัด อบต.


นายอรรถกฤษณ์ วิทยา
หัวหน้าสำนักปลัด